17 เมษายน 2553


........นางสาวสุจิตตรา จันทร์ลอย อดีตเป็นนักศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา รุ่น 4 สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2544 ทำงานให้โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

........ปี พ.ศ.2550จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันบรรจุเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม นอกจากเป็นอาจารย์ประจำสาขาคริสตศาสนศาสตร์แล้ว ยังเป็นหัวหน้าแผนกพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึง ผู้จัดการสำนักพิมพ์อัลเลลูยาและผู้จัดการร้านแสงธรรมบุ๊คสโตร์ และเป็นวิทยากรต่างๆ ในเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์ด้วย Photoshop อยู่เรื่อยๆ น่าภูมิใจก้บศิษย์ของครูวรรธน์จริงๆ

ก้อง

กฤษฎา เต็มชื่น ชื่อเล่น ก้อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา รุ่น 4เด็กจอมบึง บ้านอยู่จอมบึง ตอนนี้บ้านย้ายไปอยู่สวนผึ้ง ทำธุรกิจสวนยางพารา กับค้าขายปัจจุบันทำงานอยู่ชลบุรี เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ตำแหน่ง นักเขียน ช่างภาพ พ่อครัว คนขับรถทำหนังสือเกี่ยวกับอาหาร ท่องเที่ยว และสารคดีต่างๆ ตามแต่เจ้านายจะสั่ง วันดีคืนดีต้องมานั่งบรรจุหนังสือ ว่ากันง่ายๆ ทำสากกระเบือยันเรือดำน้ำตอนนี้มีลูกน้องในสังกัด 1 คน เท่มากๆ มีลูกน้องกับเขาเสียทีดีใจที่ได้เรียนเทคโนจอมบึง ดีใจที่มีอาจารย์ดีๆ ดีใจที่มีเพื่อนดีๆ ขอบคุณมากมายสำหรับสิ่งๆ ดีที่เทคโนจอมบึงมีให้ฝากบอกน้องๆ ทุกคน ตั้งใจเรียน อย่าเมา อย่าดื้อ เถียงอาจารย์ได้ แต่ขอให้เถียงอย่างมีเหตุผล แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นในชิวิตของทุกคนเบอร์โทรติดต่อ เผื่อใครอยากติดต่อ 089-6125127

2

3

4

5

6

7

8

9

10